Vedtægter for OB Bordtennis

Normer og Værdier i OB-Bordtennis

Formuleringerne i Norm- og værdisættet skal ses som ledetråde for spillere, trænere, ledere, tilskuere, forældre og alle med tilknytning til klubben for hvordan vi bør opføre os indbyrdes. Det er samtidigt en klar udmelding til vores omgivelser om, hvad de kan og bør forvente sig af OB-Bordtennis!
 
 Norm- og værdisættet tager udgangspunkt i de 4 prioriterede overskrifter:

Forpligtende samvær, Udvikling i trygge rammer, Respekt og Kvalitet.


Forpligtende samvær

 • OB-Bordtennis er en stolt og traditionsrig forening, der gennem tiderne har fostret landsholdsspillere og opnået flotte resultater. Herudover er det også en forening, der gerne vil skabe rammerne for sociale arrangementer, så klubbens medlemmer føler samhørighed på tværs af alder, køn og kundskaber.
 • I OB-Bordtennis forventes det, at alle, også forældre, bidrager til det positive fællesskab. En god OB’er er ikke kun fokuseret på hvad klubben kan gøre for en, men i lige så høj grad, hvad vedkommende kan gøre for OB-Bordtennis.


Udvikling i trygge rammer

 • OB-Bordtennis er en sportsklub, der ønsker at give alle sine medlemmer de bedste muligheder for at udvikle sig som bordtennisspiller og menneske.
 • OB-Bordtennis tilstræber derfor at skabe et tillidsfuldt og trygt miljø, hvor der er plads til at udvikle sig på tværs af alder, køn og kundskaber.
 • Alkohol, sport og børn/unge hører ikke sammen. Skal Alkohol nydes i OB-Bordtennis regi, så sker det efter kamp og træning, og det forventes, at der udvises mådehold.


Respekt

 • I OB-Bordtennis respekterer vi hinanden og vores modstandere.
 • OB-Bordtennis tror på dialogen, den gensidige forståelse og respekt, når konflikter skal løses.
 • I OB-Bordtennis støtter man sine hold- og klubkammerater på tværs af alder, køn og kundskaber.
 • De faciliteter der stilles til rådighed for klubbens medlemmer skal anvendes med respekt for, at det er klubbens ejendom og at alle klubbens medlemmer skal have gavn af dem - helst i mange år.
 • Det forventes af klubbens medlemmer, at de overholder spillets regler og normerne for fairplay indenfor bordtennissporten. Ligeledes forventes det, at klubbens medlemmer respekterer de afgørelser som træffes af dommere og andre officials.
 • OB-Bordtennis ønsker, at medlemmerne respekterer sig selv og prioriterer eget helbred ved at undgå unødvendige helbredsrisici.
 • OB-Bordtennis accepterer ikke brug af doping!


Kvalitet

 • Der skal være et kvalitativt højt niveau i træningen samt de øvrige tilbud, som spillerne i OB-Bordtennis modtager. Træningen skal være tilrettelagt inden den påbegyndes og der skal være foretaget velovervejede valg i forhold til træningens form, indhold og progression.
 • Både trænere og spillere i OB-Bordtennis er altid omklædte inden træning og kampstart. Det forventes af klubbens medlemmer, at der udvises engagement og seriøsitet i både træning og kamp.
 • Kvaliteten af træningen i OB-Bordtennis skal understøttes af, at borde, bolde og andre klubmaterialer er i orden.


 
Norm- og værdisæt forpligter
 
 Med udformningen af et norm- og værdisæt forpligter OB-Bordtennis sig samtidig til at agere ud fra dette. Dette er en forpligtigelse vi er stolte og villige til at tage på os.
 
 Kan vi overholde vores forpligtigelser, så er vi overbevist om, at vi sammen kan skabe rammerne for at udvikle nogle af de bedste bordtennisspillere i Danmark, nogle gode og sunde rammer for socialt samvær og forhåbentligt en klub hvor spillere, trænere, ledere, forældre, tilskuere, sponsorer og gæstende klubber altid føler sig velkomne.
 
 Norm- og værdisættet er udarbejdet af klubbens trænere og bestyrelsen for OB-Bordtennis i efteråret 2011.