OB Bordtennis blev i 1997 en selvstændig klub, da den gamle hovedforening, Odense Boldklub, blev opsplittet i tre selvstændige klubber (Tennis, Fodbold og Bordtennis).
Der er blevet spillet bordtennis i OB i mange år, og klubben hører til blandt de ældste i Danmark. I dag hører klubben til blandt de allerstørste i Danmark og er rigt repræsenteret i såvel lokale som nationale rækker.

I klubben findes såvel en ungdoms- som en senior- og en ældreafdeling, og medlemsskaren er således bred og fokus ligeså.

Som der står i § 2 i klubbens love: "OB Bordtennis har til formål at give medlemmerne adgang til under de bedst mulige vilkår at spille bordtennis, samt at fremme interessen for dette spil for den odenseanske ungdoms vedkommende i særdeleshed, og for voksne i almindelighed.
Det tillægges herved særlig betydning, at børn og unge under 25 år får mulighed for aktivitet og kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid".