Privatlivspolitik forDatenschutzrichtlinie für OB Bordtennis Privacy Policy

Vi er forpligtet til at beskytte privatlivets fred for vores besøgende. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi vil behandle dine personoplysninger. We are obliged to ensure the privacy of our visitors. This privacy policy describes our processing of your personal data. Wir sind dazu angehalten, die Privatsphäre unserer Besucher zu schützen. In dieser Datenschutzrichtlinie ist aufgeführt, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.

Vores hjemmeside bruger cookies for at forbedre din oplevelse og til at identificere dine præferencer på vores hjemmeside. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores brug af cookies i overensstemmelse med vilkårene i denne privatlivspolitik. Our website uses cookies to improve your experience and to identify your preferences on our website. By using our website, you accept our use of cookies in accordance with the terms set out in this privacy policy. Auf unserer Homepage setzen wir Cookies ein, um Ihr Erlebnis zu verbessern und Ihre Präferenzen bei der Nutzung der Webseite zu identifizieren. Indem Sie unsere Homepage nutzen, erklären Sie sich mit der Nutzung von Cookies gemäß den Bestimmungen dieser Richtlinie einverstanden.

De dataansvarlige er The data controllers are Datenverantwortlicher ist
OB Bordtennis
Odense Kaserne Hal, Sdr. Boulevard 17A
5000 Odense C
TelefonTelephoneTelefon: 51671223
CVRCVR NoCVR-Nummer: 19867242

KontaktpersonContact personKontaktperson
Rune Risgaard
E-mailEmailE-Mail: Rune_risgaard@hotmail.dk
TelefonTelephoneTelefon: 23347314

Den dataansvarlige er ansvarlig for, at dine personoplysningerne behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (EU/2016/679), herunder at der kun behandles relevante oplysninger, at de behandles lovligt, rimeligt og gennemsigtigt. Du kan finde databeskyttelsesforordningen her: www.eur-lex.europa.eu.

Hvilke oplysninger indsamler vi?
Vi kan indsamle og behandle følgende typer personoplysninger:
 • Oplysninger om din computer og om dine besøg på og brug af denne hjemmeside (herunder, men ikke begrænset til, din IP-adresse, geografisk placering, browsertype og version, operativsystem, henvisning kilde, længde af besøg, sidevisninger, website navigation, brugernavn).
 • Oplysninger om eventuelle transaktioner mellem dig og os på eller i relation til denne hjemmeside, herunder oplysninger om dine eventuelle køb af varer eller tjenester (herunder, men ikke begrænset til, navn, faktureringsadresse, kreditkortoplysninger).
 • Oplysninger, du giver til os med henblik på tilmelding hos os (herunder, men ikke begrænset til, navn, e-mail, telefonnummer, adresse og postnummer).
 • Oplysninger om dine foreningsmæssige forhold (herunder, men ikke begrænset til, dine sportsgrene, din deltagelse i arrangementer, pladsnummer, tøjstørrelse).
 • Oplysninger, du giver til os med henblik på at abonnere på vores website-tjenester, e-mail meddelelser og / eller nyhedsbreve (herunder men ikke begrænset til navn, email).
 • Andre oplysninger, som du vælger at sende til os. Når du oplyser os personlige oplysninger om en anden person, er du ansvarlig for, at du har lovligt grundlag til at formidle disse oplysninger på vegne af den anden person.
 • Vi indsamler kun følsomme oplysninger (eksempelvis om handicap) i det omfang, du selv sender dem ind til os.

Dine oplysninger kan indsamles hos dig selv, den enkelte klub, fra instruktører/trænere, fra bestyrelsesmedlemmer eller fra andre aktører.

Anvendelse af dine personlige oplysninger
Behandling af personoplysninger er både i din og i vores interesse med henblik på at vi enten kan levere den service du tilmelder dig, eller for at vi overholder lovgivningen.

Personoplysninger som du sender via denne hjemmeside vil blive behandle til de angivne formål i overensstemmelse med denne privatlivspolitik eller på relevante dele af hjemmesiden. Vi kan behandle dine personoplysninger til at:

 • Administrere hold, dine medlemskaber og alle services relateret til denne organisation, herunder også dine forskellige roller såsom deltager, instruktør eller bestyrelsesmedlem.
 • Forbedre din browseroplevelse ved at tilpasse hjemmesiden.
 • Aktivere din brug af de tjenester tilgængelige på vores hjemmeside.
 • Levere tjenester du har købt via hjemmesiden.
 • Sende opgørelser og fakturaer til dig, og indsamle betalinger fra dig.
 • I det tilfælde du har accepteret, at vi sender dig nyhedsbreve, generel og kommerciel kommunikation om vores tjeneste, behandler vi dine oplysninger til det formål.
 • Sende dig e-mail beskeder som f.eks. advisering om tilmeldelser, kvitteringer, bookinger, samt nyhedsbreve som du til enhver tid kan framelde.
 • Hvor du specifikt har bedt om det, at sende dig markedsføringsmateriale, eller tilbud fra omhyggeligt udvalgte samarbejdspartnere, som vi tror kan være af interesse for dig via post, e-mail eller lignende teknologi (og du kan informere os til enhver tid, hvis du ikke længere ønsker at modtage marketing kommunikation).
 • Holde hjemmesiden sikker og forebygge misbrug.
 • Kontrollere overholdelsen af ​​vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden.
 • Forsvarligt sikre kvaliteten i vores medlems- og kunderegister og sikre mulighed for korrekt bogføring og fakturering.
 • Udsende medlemsundersøgelser og lignende til brug for feedback fra medlemmer via ekstern leverandør.

I det omfang du sender personlige oplysninger til offentliggørelse på vores hjemmeside, eksempelvis via forum, vil vi offentliggøre og behandle disse oplysninger i overensstemmelse med denne tilladelse, du giver til os ved accept af vores nærværende betingelser.

Vi kan videregive dine personoplysninger til eventuelle andre afdelinger og hvis der findes en hovedafdeling af denne organisation. For så vidt som det er rimeligt og nødvendigt for de formål, der er fastsat i denne fortrolighedspolitik. Derudover kan vi videregive dine personoplysninger i det omfang vi er forpligtet til at gøre det i medfør af EU-retlig eller national lovgivning.

Vi vil ikke, uden dit udtrykkelige samtykke, videregive dine personlige oplysninger til nogen tredjepart med henblik på direkte markedsføring.

Bortset fra bestemmelserne i denne privatlivspolitik, vil vi ikke i øvrigt give dine oplysninger til tredjemand.

NETS EASY
Alle finansielle transaktioner på hjemmesiden håndteres gennem vores betalingstjenesteudbyder, NETS EASY. Du kan gennemgå NETS EASY fortrolighedspolitik her. Vi deler alene oplysninger med NETS EASY, i det omfang det er nødvendigt med henblik på behandling af de betalinger du foretager via vores hjemmeside; refundering af betalinger, behandling af klager samt forespørgsler vedrørende betalinger og tilbagebetalinger.

Compaya
Alle SMS-beskeder der sendes til dig sendes gennem vores SMS-udbyder, Compaya A/S www.compaya.dk. Det er udelukkende dit SMS-nummer der anvendes og det gemmes ingen andre steder end på din profil hos os.

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af bestemmelsen i databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b, hvor behandling er nødvendig af hensyn til at opfylde vores forpligtelser i medfør af disse vilkår samt levere servicen til dig. Derudover behandler vi visse oplysninger på baggrund af dit samtykke i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a. Hvis vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at rette henvendelse til den ansvarlige klub eller det ansvarlige forbund.

Vi kan behandle dine oplysninger i tilfælde, hvor vi vurderer at vi har en legitim interesse i at behandle dine oplysninger med henblik på at udvikle forretningen eller servicen, og at denne interesse er i overensstemmelse med generel brugerinteresse.

Vi anvender leverandører og udviklere placeret i tredjelande, hvorfor vi i visse tilfælde vil overføre personoplysninger til tredjelande. Overførslen opfylder kravene til Kommissionens standardkontrakter, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46.

Opbevaring af personoplysninger
Vi anvender Klubmodul, som ejes og administreres af Klubmodul ApS, til at indsamle og behandle oplysninger om vores medarbejdere (frivillige og lønnede), medlemmer og brugere. På den måde er vi sikret at alle personoplysninger, du giver opbevares på sikre (kodeordsbeskyttede og firewall-beskyttet) servere, at alle elektroniske transaktioner indgået via hjemmesiden vil blive beskyttet af krypteringsteknologi (SSL - Secure Socket Layer), og at vi ikke gemmer kreditkortoplysninger eller deler dem ikke med en tredjepart.

Vi opbevarer dine personoplysninger mens dit medlemsskab består. Derudover opbevarer vi dine oplysninger i tre år fra udmeldelsesdatoen og din sletning af profil, bl.a. til brug for tilskud fra kommunen. l særlige tilfælde kan der efter aftale og hvor der er relevans gemmes oplysninger i en længere tidsperiode, som fastsættes i de enkelte tilfælde – eksempelvis oplysninger om æresmedlemskab.

I alle tilfælde opbevares en nødvendig del af dine personoplysninger i overensstemmelse med bogføringslovens § 10, stk. 1, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Herefter slettes de.

Ændringer i vilkår og politikker
Vi kan opdatere denne privatlivspolitik fra tid til anden ved at udgive en ny version på vores hjemmeside. Du bør tjekke denne side lejlighedsvis for at sikre, at du er tilfreds med eventuelle ændringer.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den ansvarlige klub, det ansvarlige forbund eller Klubmodul på vores kontaktformular.
 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) - Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse) - Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning - I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling - Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse - Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Det gælder også i forhold til oplysninger, vi behandler efter en interesseafvejning. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) - Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du kan til enhver tid bede os annullere din profil ved at sende en e-mail til os, eller du kan slette din egen profil ved at logge ind og scrolle til bunden af din profil.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Tredjeparts websteder
Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for tredjeparts websteder politik eller praksis omkring personoplysninger.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål om denne politik eller vores behandling af dine personoplysninger, så kontakt os.

The data controller is responsible for ensuring that your personal data is processed in accordance with the General Data Protection Regulation (EU/2016/679) (“GDPR”), including that only relevant data is processed, that this is processed in a lawful, fair and transparent manner. You can find the GDPR here: www.eur-lex.europa.eu.

Which data do we collect?
We collect and process following types of personal data:
 • Data on your computer and your visits to and use of this website (including but not limited to your IP address, geographical location, type of browser and version, operating system, source of reference, length of visit, pages shown, website navigation, user name).
 • Data on any transactions between you and us on or relating to this website, including data on any purchases of goods or services (including but not limited name, invoice address, credit card information).
 • Data provided to us by you with a view to signing up with us (including but not limited to name, email, telephone number, address and postcode).
 • Data on the circumstances of your relation to the association (including but not limited to your sports, your participation in events, placement and clothes size).
 • Data provided by you with a view to subscribing to our website services, email notifications and/or newsletters (including but not limited to name, email).
 • Other data which you choose to provide to us. When you provide data on another individual, you are responsible for ensuring that you have legal authority to provide this data to a third party on behalf of that other individual.
 • We only collect sensitive data (such as on disability) to the extent that you provide this to us yourself.

Your data may be collected from your, the individual club, from instructors/coaches, from board members or from other actors.

Us of your personal data
The processing of your personal data is carried out in both your interests and ours with a view to enabling us to provide you with the service to which you have subscribed or to enable us to comply with current legislation.

The personal data provided by you through this website will be processed for the purposes set out in this privacy policy or in relevant parts of the website. We may process your personal data for the purposes of:

 • Administrating teams, your memberships and all services related to this organisation, including your various roles as e.g. participant, coach or board member.
 • Improving your browser experience by adapting the website.
 • Activating your use of the services available on our website.
 • Providing services purchased through our website.
 • Forwarding statements and invoices to you and collecting payments from you.
 • In the event that you have accepted that we sent you newsletters, general and commercial communication on our services, we process your data for said purposes.
 • Forwarding email notifications to you such as subscriptions, receipts, bookings and newsletters the latter of which you may unsubscribe to at any time.
 • Where you have specifically requested this, sending you marketing material or offers from carefully selected partners whom we believe may be of interest to you by post, email or similar technologies (and you may notify us at any time that you no longer wish to receive such marketing communication).
 • Keeping our website safe and prevent abuse.
 • Checking the adherence to terms and conditions for the use of the website.
 • Ensuring the safe maintenance of the quality of our member and customer records and ensuring correct bookkeeping and invoicing.

To the extent that you provide personal data for publication on our website, e.g. through fora, we will publish and process this data in accordance with the consent provided by you by accepting these terms and conditions.

We may disclose your personal data to other divisions and, if there is a main division to this organisation, to the extent that it is fair and necessary for the purposes set out in this privacy policy. Additionally, we may transfer your personal data to the extent that we are obliged to do so pursuant to EU or national legislation.

We will not, without your express consent, transfer your personal data to third parties for the purposes of direct marketing.

Other than the circumstances specified in this privacy policy, we will not disclose your data to third parties.

NETS EASY
All financial transactions on the website are managed by our payment service, NETS EASY. You may review the NETS EASY Privacy Notice here. We only disclose data to NETS EASY to the extent that it is required with a view to the processing of the payments made by you through our website; refunds of payments, processing of complaints and enquiries concerning payments and refunds.

Compaya
All text messages sent to you are sent through our text service, Compaya A/S www.compaya.dk. Only your text number is used for this purposes and this is not stored anywhere else but on your profile with us.

We process your personal data on the basis of the provisions of Article 6(1), para b of the GDPR according to which the processing is required for our compliance with certain terms and for providing the service to you. In addition, we process certain data on the basis of your consent pursuant to Article 6(1), para a of the GDPR. If we process your personal data on the basis of your consent, you always have the right to withdraw your consent. You may do so by contacting the club responsible or the league responsible.

We may process your personal data in instances where we assess that we have a legitimate interest in processing your data with a view to developing our business or services and this interest is in keeping with general user interests.

We use suppliers and developers placed in third countries which means that, in certain circumstances, we will transfer personal data to these third countries. These transfers fulfil the requirements for the European Commission’s standard clauses cf. Article 46 of the GDPR.

Storage of personal data
We use Klubmodul, which is owned and managed by Klubmodul ApS, to collect and process information on our staff (volunteers and paid), members and users. In that way we are sure that all personal data provided is stored in secure (password and firewall-protected) servers, that all electronic transactions entered into through our website will be protected by encryption technology (SSL - Secure Socket Layer) and that we do not store credit card information nor share this with third parties.

We store your personal data for the duration of your membership. In addition, we store your data three years from the date of membership resignation and the erasure of your profile for the use of e.g. financial municipal subsidies. In certain circumstances, if agreed and where relevant, data may be stored for a longer period of time, which will be determined on a case-by-case basis – for example information on honorary memberships.

In any event, a necessary part of your personal data will be stored pursuant to Section 10(1) of the Danish Bookkeeping Act for a period of five years from the end of the financial year to which the material relates. It is then erased.

Changes to terms, conditions and policies
We may update this privacy policy from time to time by publishing a new version on our website. You should check our website from time to time to ensure that you are happy with any changes made.

Your rights
Pursuant to the provisions of the GDPR, you have certain rights relating to our processing of your personal data. If you wish to exercise your rights, you must contact the club responsible, the league responsible or Klubmodul by using our contact form.
 • The right of access (access to your data) – You have the right to access that of your personal data which we process as well as certain other information.
 • The right to rectification (correction) - You have the right to have inaccurate information on you corrected.
 • The right to erasure - In certain circumstances, you have the right to have data on you erased prior to the usual time when we would usually carry out erasure.
 • The right to limit processing of personal data - In certain circumstances, you have the right to have the processed of your personal data limited. If you have the right to have the processing limited, going forward, we may only process the data – other than store it – with your consent or with a view to establishing, exercising or defending legal claims or to protect another person or important societal interests.
 • The right to object - In certain circumstances, you have the right to object to our otherwise lawful processing of your personal data. This also applies to data which we process upon a balancing of interests. You may also object to the processing of your personal data for the purposes of direct marketing.
 • The right to transmit data (data portability) - In certain instances, you have the right to receive your personal data in a structured, generally used and machine-readable format and to have this personal data transferred from one data controller to another without any hindrances.

You may read more about your rights in the guidance on the rights of data subjects prepared by the Danish Data Protection Agency/Datatilsynet, which may be found at www.datatilsynet.dk.

You may always ask us to erase your profile by sending us an email, or you may erase your own profile by logging on and scrolling to the bottom of your profile.

Complaining to the Danish Data Protection Agency/Datatilsynet
You have the right to file a complaint with the Danish Data Protection Agency/Datatilsynet, if you are dissatisfied with our processing of your personal data. You find the contact information for the Danish Data Protection Agency/Datatilsynet at www.datatilsynet.dk.

Third-party websites
The website may contain links to other websites. We cannot be held responsible for the personal data policies or practice of third-party websites.

Contact
If you have any questions relating to this policy or our processing of your personal data, please contact us.

Der Datenverantwortliche ist dafür zuständig, dass Ihre personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzgrundverordnung (2016/679/EU) verarbeitet werden, darunter, dass nur relevante Daten verarbeitet werden und die Verarbeitung auf gesetzliche, angemessene und transparente Weise erfolgt. Die Datenschutzgrundverordnung finden Sie hier: www.eur-lex.europa.eu.

Personenbezogene Daten, die wir über Sie erheben
Wir erheben und verarbeiten folgende Arten an personenbezogenen Daten:
 • Daten zu Ihrem Rechner und Ihren Besuchen auf und Ihre Nutzung unserer Homepage (darunter insbesondere IP-Adresse, Standort, Browsertyp und -version, Betriebssystem, Verweisquelle, Dauer des Besuchs, Seitenaufrufe, Webseitennavigation, Nutzername).
 • Daten zu eventuellen Transaktionen zwischen Ihnen und uns auf oder in Bezug auf unsere Homepage, darunter Daten zu Ihren eventuellen Käufen von Waren oder Dienstleistungen (darunter insbesondere Name, Rechnungsadresse, Kreditkartendaten).
 • Daten, die Sie uns im Hinblick auf die Anmeldung bei uns übermitteln (darunter insbesondere Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Adresse und Postleitzahl).
 • Daten zu Ihren vereinsbezogenen Verhältnissen (darunter insbesondere Ihre Sportarten, Ihre Teilnahme an Veranstaltungen, Platznummer, Kleidungsgröße).
 • Daten, die Sie uns im Hinblick auf das Abonnement unserer Homepagedienste, E-Mail-Benachrichtigungen und/oder Newsletter mitteilen (darunter insbesondere Name, E-Mail-Adresse).
 • Weitere Daten, die Sie uns freiwillig senden. Wenn Sie personenbezogene Daten einer anderen Person angeben, sind Sie dafür verantwortlich, dass Sie gesetzlich dazu berechtigt sind, diese Daten im Namen der entsprechenden Person zu übermitteln.
 • Vertrauliche Daten (beispielsweise Angaben zu Behinderungen) werden nur erhoben, wenn Sie uns diese freiwillig mitteilen.

Ihre Daten können direkt von Ihnen, vom jeweiligen Club, von Lehrern/Trainern, Vorstandsmitgliedern oder anderen Akteuren erhoben werden.

Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt sowohl in unserem als auch in Ihrem Interesse, um entweder die Dienstleistung anbieten zu können, die Sie angefordert haben, oder um gesetzlichen Bestimmungen nachzukommen.

Personenbezogene Daten, diese Sie uns über dieser Homepage übermitteln, werden zu den in dieser Datenschutzrichtlinie oder in den relevanten Teilen der Webseite angegebenen Zwecken verarbeitet. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um

 • Teams, Ihre Mitgliedschaften und sämtliche Dienstleistungen in Bezug auf diese Organisation zu verwalten, darunter auch Ihre unterschiedlichen Rollen als Teilnehmer, Lehrer oder Vorstandsmitglied.
 • Ihr Browsererlebnis durch Anpassen der Homepage zu verbessern.
 • Ihnen unsere Dienste auf der Homepage zugänglich zu machen.
 • Dienstleistungen zu erbringen, die Sie auf der Homepage erworben haben.
 • Abrechnungen und Rechnungen an Sie zu senden und Zahlungen von Ihnen entgegenzunehmen.
 • Sofern Sie sich damit einverstanden erklärt haben, unseren Newsletter und allgemeine und werbungsbezogene Kommunikation zu unseren Dienstleistungen zu empfangen, werden Ihre Daten zu diesem Zweck verarbeitet.
 • Ihnen E-Mail-Benachrichtigungen zu senden, bspw. Hinweise zu Anmeldungen, Quittungen, Buchungen sowie Newsletter, von denen Sie sich zu jedwedem Zeitpunkt abmelden können.
 • Ihnen – falls Sie spezifisch darum gebeten haben – per Post, E-Mail oder ähnlicher Technologie Marketingmaterialien oder Angebote sorgfältig ausgewählter Zusammenarbeitspartner zuzusenden, von denen wir glauben, dass sie für Sie von Interesse sein könnten (Sie haben jederzeit die Möglichkeit, uns darüber zu informieren, dass Sie fortan keine weitere Marketingkommunikation mehr erhalten möchten).
 • die Homepage sicher zu halten und gegen Missbrauch zu schützen.
 • die Einhaltung der Bedingungen für die Nutzung der Homepage zu kontrollieren.
 • die Qualität unseres Mitglieds- und Kundenregisters auf verantwortungsbewusste Weise zu sichern und eine ordnungsgemäße Buchführung und Rechnungsstellung zu gewährleisten.

Wenn Sie personenbezogene Daten zwecks Veröffentlichung auf unserer Homepage einreichen, beispielsweise über das Forum, werden wir diese Daten gemäß der Genehmigung veröffentlichen und verarbeiten, die Sie uns durch Einwilligung zu unseren aktuellen Bedingungen erteilt haben.

Ggf. übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten an eventuelle andere Abteilungen, sofern diese Organisation eine Hauptabteilung hat. Soweit es zu den Zwecken angemessen oder erforderlich ist, die in dieser Datenschutzrichtlinie festgelegt wurden. Darüber hinaus übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten, insoweit wir gemäß EU-Recht und nationaler Gesetzgebung dazu verpflichtet sind.

Ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis werden Ihre personenbezogenen Daten nicht zu Zwecken des Direktmarketings an Dritte übermittelt.

Abgesehen von den Bestimmungen dieser Datenschutzrichtlinie übermitteln wir Ihre Daten im Übrigen nicht an Dritte.

NETS EASY
Sämtliche finanziellen Transaktionen auf der Homepage werden über unseren Zahlungsdienstleister NETS EASY verarbeitet. Die Datenschutzrichtlinie von NETS EASY finden Sie auf hier. Wir teilen nur die Daten mit NETS EASY, die hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer Zahlungen über unsere Homepage erforderlich sind. Hierzu zählen Rückerstattungen von Zahlungen, die Verarbeitung von Beschwerden sowie Anfragen hinsichtlich Zahlungen und Rückzahlungen.

Compaya
Sämtliche SMS-Mitteilungen werden Ihnen über unseren SMS-Anbieter Compaya A/S www.compaya.dk. zugestellt. Zu diesem Zweck wird ausschließlich Ihre SMS-Nummer genutzt, die auch nur in Ihrem Profil hinterlegt wird.

Wir verarbeiten Ihre Daten auf Grundlage der Bestimmung in Artikel 6, Abs. 1, (b) der Datenschutzgrundverordnung, sofern die Verarbeitung für die Erfüllung unserer Pflichten gemäß diesen Bedingungen sowie zur Erbringung der Dienstleistungen erforderlich ist. Darüber hinaus verarbeiten wir bestimmte Daten auf Grundlage Ihres Einverständnisses gemäß Artikel 6, Abs. 1, (a) der Datenschutzgrundverordnung. Wenn wir Ihre Daten auf Grundlage Ihres Einverständnisses verarbeiten, haben Sie das Recht, dieses Einverständnis jederzeit zu widerrufen. Kontaktieren Sie hierzu den zuständigen Verein oder Verband.

Ggf. verarbeiten wir Ihre Daten in Fällen, in denen wir ein legitimes Interesse daran haben, Ihre Daten im Hinblick auf die Entwicklung des Geschäfts oder die Dienstleistungen zu verarbeiten, sofern dieses Interesse mit dem allgemeinen Interesse der Nutzer vereinbar ist.

Wir setzen Lieferanten und Entwickler in Drittländern ein. Aus diesem Grund werden in bestimmten Fällen personenbezogene Daten in Drittländer übermittelt. Die Übermittlung entspricht den Anforderungen an die Standarddatenschutzklauseln der Kommission, vgl. Artikel 46 der Datenschutzgrundverordnung.

Speichern personenbezogener Daten
Wir setzen Klubmodul ein, das Eigentum von Klubmodul ApS ist und von Klubmodul ApS verwaltet wird, um Daten über unsere (freiwilligen und angestellten) Mitarbeiter, Mitglieder und Nutzer zu erheben und zu verarbeiten. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass sämtliche personenbezogenen Daten, die Sie uns einreichen, auf sicheren (passwort- und Firewall-geschützten) Servern gespeichert werden, dass sämtliche elektronischen Transaktionen, die über die Seite eingeleitet wurden, durch Verschlüsselungstechnologie (SSL- Secure Socket Layer) geschützt sind und dass wir keine Kreditkartendaten speichern oder mit Dritten teilen.

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer Ihrer Mitgliedschaft. Darüber hinaus speichern wir Ihre Daten bis drei Jahre nach dem Tag Ihrer Abmeldung und der Löschung Ihres Profils, dies u.a., um Zuschüsse von der Gemeinde zu erhalten. In besonderen Fällen können Daten nach der Vereinbarung oder falls relevant über längere Zeiträume gespeichert werden – beispielsweise Daten zu Ehrenmitgliedschaften.

Im sämtlichen Fällen wird ein erforderlicher Teil Ihrer personenbezogenen Daten gemäß § 10, Abs. 1 des Buchhaltungsgesetzes für einen Zeitraum von 5 Jahren nach Abschluss des Rechnungsjahrs gespeichert, in dem sie erhoben wurden. Anschließend werden diese Daten gelöscht.

Änderungen der Bedingungen und Richtlinien
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit zu ändern. Diese Änderungen treten durch Veröffentlichung einer neuen Version auf unserer Homepage in Kraft. Bitte schauen Sie regelmäßig auf der Seite nach, um sicherzugehen, dass Sie mit eventuellen Änderungen einverstanden sind.

Ihre Rechte
Gemäß der Datenschutzgrundverordnung genießen Sie eine Reihe an Rechten in Bezug unsere Verarbeitung Ihrer Daten. Wenn Sie von Ihren Rechten Gebrauch machen möchten, setzen Sie sich bitte mit dem zuständigen Verein oder Verband oder über unserer Kontaktformular direkt mit uns in Verbindung.
 • Recht auf Einsicht (Auskunftsrecht) - Sie sind dazu berechtigt, Einsicht in die Daten, die wir über Sie erheben, sowie in eine Reihe weiterer Daten einzufordern.
 • Recht auf Berichtigung - Sie sind dazu berechtigt, eine Berichtigung falscher Daten von Ihnen einzufordern.
 • Recht auf Löschung - In bestimmten Fällen sind Sie dazu berechtigt, vor dem Zeitpunkt, an wir eine allgemeine Löschung durchführen, eine Löschung Ihrer Daten einzufordern.
 • Recht auf Einschränkung der Verarbeitung - In bestimmten Fällen sind Sie dazu berechtigt, eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzufordern. Falls Sie zu einer Einschränkung der Verarbeitung berechtigt sind, dürfen wir die Daten fortan – abgesehen vom Speichern – nur noch nach Ihrem Einverständnis oder mit Hinblick drauf nutzen, rechtliche Ansprüche festzulegen, geltend zu machen oder zu verteidigen, oder um eine Person oder wichtige gemeinschaftliche Interessen zu schützen.
 • Widerspruchsrecht - In bestimmten Fällen sind Sie dazu berechtigt, Einspruch gegen unsere oder die gesetzmäßige Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu erheben. Dies gilt ebenfalls in Bezug auf Daten, die wir nach einer Abwägung von Interessen verarbeiten. Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, der Verarbeitung Ihrer Daten zu Direktmarketingzwecken zu widersprechen.
 • Recht auf Datenübertragbarkeit - In bestimmten Fällen sind Sie dazu berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln.

Näheres zu Ihren Rechten finden Sie im Leitfaden der dänischen Datenaufsichtsbehörde zu den Rechten registrierter Personen auf www.datatilsynet.dk.

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Löschung Ihres Profils durch Senden einer E-Mail an uns zu veranlassen oder es selbst zu löschen. Loggen Sie sich hierzu ein, unten in Ihrem Profil finden Sie die Option, Ihr Profil zu löschen.

Beschwerde an die dänische Datenaufsichtsbehörde
Sie sind dazu berechtigt, eine Beschwerde bei der dänischen Datenaufsichtsbehörde einzureichen, wenn Sie mit der Art unzufrieden sind, mit der wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. Die Kontaktdaten der dänischen Datenaufsichtsbehörde finden Sie auf www.datatilsynet.dk.

Webseiten Dritter
Gegebenenfalls sind auf der Homepage Links zu den Webseiten von Drittanbietern aufgeführt. Wir übernehmen keine Verantwortung für Richtlinien und Verfahren von Drittwebseiten hinsichtlich personenbezogener Daten.

Kontakt
Bei Fragen zu dieser Richtlinie oder unserer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie uns jederzeit gerne kontaktieren.

Rune Risgaard
E-mailEmailE-mail: Rune_risgaard@hotmail.dk
TelefonTelefonTelephone: 23347314

DataansvarligeData processorDatenverarbeiter
OB Bordtennis
Odense Kaserne Hal, Sdr. Boulevard 17A
5000 Odense C
TelefonTelefonTelephone: 51671223
CVRCVR NoCVR-Nummer: 19867242

Den registeransvarlige for de indsamlede oplysninger på denne hjemmeside er

Databehandler
Klubmodul ApS
Slotsgade 49
3400 Hillerød
Telefon: 35113639
CVR-nummer: 31501512
klubmodul.dk

Underleverandør
Vores it-system og hjemmeside(r) hostes på lokationer i Tyskland med følgende underleverandører:

Keyweb AG
Neuwerkstraße 45/46
99084 Erfurt, Tyskland
Telefon: +49 361 6585330

ABAKOMP Internet Service ApS
Skovglimt 24
6340 krusaa
Telefon: 96909090

Samarbejdspartner der bidrager med server- og databaseoptimering, samt backup:

Cegal Denmark
Tobaksvejen 2A
DK-2860 Søborg
Kontakt: cegal.com/da/kontakt

Du kan læse mere om cookies og administrére dit samtykke her.
The data processor responsible for the data collected on this website is

Data processor
Klubmodul ApS
Slotsgade 49
3400 Hillerød
Telephone: 35113639
CVR No: 31501512
klubmodul.dk

Supplier
Our IT system and website(s) are hosted on locations in Germany with the sub-contractors being:

Keyweb AG
Neuwerkstraße 45/46
99084 Erfurt, Tyskland
Telephone: +49 361 6585330

ABAKOMP Internet Service ApS
Skovglimt 24
6340 krusaa
Telephone: 96909090

Collaborative partner who contributes with server and database optimization, as well as backup:

Cegal Denmark
Tobaksvejen 2A
DK-2860 Søborg
Contact: cegal.com/da/kontakt

You may read more about cookies and manage your consent her.
Der für die Registrierung der auf dieser Homepage erhobenen Daten Verantwortliche ist

Datenverarbeiter
Klubmodul ApS
Slotsgade 49
3400 Hillerød
Telefon: 35113639
CVR-Nummer: 31501512
klubmodul.dk

Sublieferant
Unser IT-System und unsere Homepage/s werden an Standorten in Deutschland über folgenden Sublieferanten gehostet:

Keyweb AG
Neuwerkstraße 45/46
99084 Erfurt, Tyskland
Telefon: +49 361 6585330

ABAKOMP Internet Service ApS
Skovglimt 24
6340 krusaa
Telefon: 96909090

Kooperationspartner, der zur Server- und Datenbankoptimierung sowie zum Backup beiträgt:

Cegal Denmark
Tobaksvejen 2A
DK-2860 Søborg
Kontakt: cegal.com/da/kontakt

Mehr zu Cookies und zur Verwaltung Ihrer Einwilligung finden Sie her.